WWF Market X Kaybid İşbirliği

"WWF-Türkiye'nin resmi alışveriş sitesi WWF Market ile yaptığımız işbirliği aracılığıyla WWF-Türkiye'ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) destek olabiliriz. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) nesilleri tehlike altında olan hayvanların korunmasına destek sağlamak için sokaklardaki Kaybid hayvanlarına da sahip çıktı Artık onları WWF Market ürünleri üzerinde de görebilirsiniz."

"WWF, dünyada 100’den fazla ülkede çalışmalar yürüten uluslararası bir doğa koruma kuruluşudur. WWF, küresel ölçekte bir değişim yaratmaya, yeryüzünün en değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumayı hedeflemektedir. Doğa korumanın ülke sınırlarını aşan boyutu nedeniyle WWF, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mücadelesinde ülkeler arasında işbirliklerinin gerçekleşmesine öncülük eder.

WWF-Türkiye, 45 yıl önce ‘Doğal Hayatı Koruma Derneği’ olarak çıktığımız doğa koruma yolunda 1996’ten beri WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak yürüyor. 14.000’den fazla üyesi, 600.000’den fazla destekçisi ve 70 yeşil ofisinden güç alıyor. WWF-Türkiye dünya genelinde 5 milyonu aşkın destekçiye sahip ve 100’den fazla ülkede etkin bir kurumsal ağın bir parçası. Çalışmalarını bilimsel, tarafsız, çok kültürlü ve iyimser bir vizyonla sürdüren WWF-Türkiye insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanıldığı yaşayan bir gezegen için çalışıyor.


WWF-Türkiye’nin Amacı

WWF-Türkiye küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi gibi insan kaynaklı olan, hem doğal yaşam alanlarının hem de türlerin kaybıyla sonuçlanan tehditleri durdurmayı amaçlar. Mevcut süreçleri değiştirerek, insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için çalışır. Bunun için; yerel ve merkezi hükümet, iş dünyası ve vatandaşlarla ortak akıl üretmeyi, farkındalık yaratmayı ve karar süreçlerinde etkili olmayı hedefler. WWF-Türkiye çalışmalarını “ülkemizin doğasının korunması”, “yaşam tarzımızın değişmesi” ve “iklim değişikliğiyle mücadele” olmak üzere üç ana bileşende yürütür.

WWF Market'teki her ürünün üretim sürecinde adil ticaret şartları göz etilmiş ve ürünlerin üretiminde sadece sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş veya ileri dönüştürülmüş materyaller kullanılmıştır."


 About  |  Silent Steps  |  Eidōla  |  Art & Ideas |  Contact
Copyright © 2022 Kaybid
www.kaybid.live About  |  Silent Steps  |  Eidōla  |  Art & Ideas |  Contact
Copyright © 2022 Kaybid
www.kaybid.live